Mobil 1™ w Polsce - Kontakt

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000056925
NIP: 782-00-21-358
Kapitał zakładowy: 6 100 000 zł.
tel.: +48 22 556 29 00
fax: 0048 22 620 16 61
Informacje techniczne na temat produktów Mobil™ uzyskasz pod bezpłatną infolinią 00800 441 1603 Pon. – Pt. 8:00-16:30

Możecie się Państwo skontaktować z nami również bezpośrednio przez internet wypełniając zalączony formularz.